จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเคอร์ฟิว ออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 – 04.00 น. และฝ่าฝืน พ.รบ.โรคติดต่อ แล้ว 14 ราย อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาลดำเนินคดี ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการประกาศทางราชการเคร่งครัด เพื่อร่วมกันทำถุงกระดาษคราฟท์ ถุงกระดาษเคลือบมัน ป้องกันการระบาดโควิด-19(6 เม.ย.63) ภายหลังจากรัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเวลา 22.00 น.– 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น ทั้งการตั้งด่านตรวจในทุกพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบโควิดทั้ง 23 อำเภอ เพื่อจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเคอร์ฟิวแล้วจำนวน 11 ราย คือ ท้องที่ สภ.ลำปลายมาศ 4 ราย , สภ.ประโคนชัย 4 ราย , สภ.กระสัง 2 ราย และ สภ.สตึก 1 ราย นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 อีกจำนวน 3 ราย คือ สภ.เมือง 1 ราย , สภ.โนนเจริญ 1 ราย และ สภ.แคนดง 1 ราย รวมขณะนี้ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แล้วจำนวน 14 ราย อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาลดำเนินคดี

พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่หากผู้ใดยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทุกราย โดยไม่มีการละเว้น